Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Privacy Verklaring

Privacyverklaring ter Beek Reizen B.V.

De privacywetgeving is voor ons van groot belang en om die reden gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij hiermee doen, op welke manier wij persoonsgegevens delen met derden en hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken indien u, via de website of telefonisch, in contact met ons komt zijn als volgt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer thuisblijvers
 • Documentnummer identiteitsbewijs
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door middel van telefonisch contact
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • Uw internetbrowser en het type apparaat dat u gebruikt

ter Beek Reizen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Naast het feit dat bovenstaande persoonsgegevens door ons worden verwerkt, zijn er ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, namelijk:

 • Uw gezondheidstoestand
 • De gegevens van jongeren onder de 16 jaar

Het is niet onze intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Het is voor ons echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker op de website ouder of jonger is dan 16 jaar. Om deze reden adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen. Op deze manier wordt er voorkomen dat er gegevens worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Indien u toch het vermoeden heeft dat er gegevens verwerkt zijn van minderjarigen zonder dat hiervoor toestemming is, dan kunt u contact opnemen via info@terbeekreizen.nl en dan zorgen wij ervoor dat deze gegevens uit ons systeem worden gehaald.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt

Wij verwerken om verschillende redenen uw persoonsgegevens, namelijk:

 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reisgids
 • Om u telefonisch, per e-mail of per post te kunnen bereiken voor het uitvoeren van onze dienstverlening indien noodzakelijk
 • Om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen die zich voordoen in onze dienstverlening
 • Voor het uitvoeren van onze dienst

Gegevens over uw surfgedrag worden ook verwerkt en ook hier is een reden voor. Wij verzamelen deze gegevens namelijk voor het optimaliseren van onze website. Door bijvoorbeeld inzicht te krijgen in op welke pagina de meeste activiteit plaatsvindt kunnen wij inspelen op uw voorkeuren en onze diensten hier vervolgens op afstemmen.

Wettelijk kunnen wij verplicht worden gesteld om bepaalde persoonsgegevens te verweken. In het geval van onze belastingaangifte kan hier bijvoorbeeld sprake van zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij ons geen sprake van besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor anderen door middel van geautomatiseerde verwerkingen. Bij geautomatiseerde besluiten gaat het om besluiten die computergestuurd worden genomen of door het systeem worden verricht, zonder dat hierbij menselijke handelingen komen kijken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Bovenstaand heeft u kunnen lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom wij dit doen, maar is het u nog niet duidelijk geworden hoe lang deze gegevens bij ons bewaard blijven.

De gegevens, die van u bekend zijn bij ons, worden niet langer dan dat nodig is in ons systeem bewaard. Op deze manier wordt door ons voldaan aan de huidige wet- en regelgeving, waarin sprake is van een bewaartermijn. Indien de persoonsgegevens voor marketing, historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden zijn, dan worden deze gegevens niet verwijderd, maar worden deze gearchiveerd. Voor de persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn tenzij de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.

Indien u uw persoonsgegevens uit ons systeem wilt halen kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@terbeekreizen.nl.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Bij ons worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening die in de overeenkomst staat vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Indien persoonsgegevens worden gedeeld met derden, dan maken wij altijd duidelijke afspraken over dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet zullen gaan gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Daarnaast delen wij altijd uitsluitend de gegevens die daadwerkelijk nodig zijn met derde partijen. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de dienstverlening.

Op deze manier gaan wij zorgvuldig om met het delen van uw persoonsgegevens met derden en blijven uw gegevens beveiligd en vertrouwd. Uiteraard blijven wij verantwoordelijk voor gedeelde gegevens en de verdere verwerkingen daarvan.

Welke cookies en vergelijkbare technieken gebruiken wij

Bij ter Beek Reizen B.V. maken wij gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij zetten onze cookies puur met een technische functionaliteit in. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen bijvoorbeeld onthouden worden. Daarnaast dragen cookies bij aan de optimalisatie van onze website. De cookies waar wij gebruik van maken houden ook uw surfgedrag bij. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij inspelen op u als klant door middel van op maat gemaakte content en advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u op de hoogte gebracht van het feit dat wij gebruik maken van bovenstaande cookies en wordt er ook om toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan.

Indien u niet wilt dat er gebruik wordt gemaakt van cookies, dan kunt u zich hiervoor afmelden. Het afmelden voor cookies doet u bij uw browserinstellingen en hier kunt u tevens ook alle eerdere gegevens verwijderen die al waren opgeslagen.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hier heeft u namelijk altijd recht op. Daarnaast bestaat er eventueel de mogelijkheid om uw toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of om hier bezwaar tegen in te dienen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, naar u of een ander toe te sturen.

Mocht u de persoonsgegevens die, van u, bij ons bekend zijn willen inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u dit doorgeven via het volgende e-mailadres: info@terbeekreizen.nl.

Om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen bij het verzoek tot inzage van uw gegevens. Ter bescherming van uw privacy dient u hierbij uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken. Zodra uw verzoek bij ons is binnengekomen zullen wij er alles aan doen om zo snel mogelijk te reageren, maar garanderen wij dat dit binnen vier weken gebeurd.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd

Bij ter Beek Reizen B.V. vinden wij de privacywetgeving een belangrijk aspect. Om deze reden gaan wij dan ook zorgvuldig om met uw gegevens en nemen wij de bescherming daarvan serieus. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan zullen wij passende maatregelen treffen.

Mocht u het gevoel hebben dat er niet vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan of dat deze niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Adres:

ter Beek Reizen B.V.
Uelserweg 35
7651 KT Tubbergen, Nederland

Telefoonnummer: 0546-621379

E-mailadres: info@terbeekreizen.nl

Mocht u niet tevreden zijn met de reactie die u van ons ontvangen heeft, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor het laatst bijgewerkt op: 15-04-2020